Ośrodek Rozwoju Edukacji ma przyjemność poinformować, że w ramach projektu "Scholaris - portal wiedzy dla nauczycieli" udostępniono 600 bezpłatnych materiałów edukacyjnych dla nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Materiały na stronie http://www.scholaris.pl/.

Materiały przedszkolne dostępne na portalu są zróżnicowane tematycznie oraz pod względem stopnia trudności. Korzystając z nich, nauczyciele mogą w ciekawy sposób przedstawić dzieciom zagadnienia z różnych dziedzin życia, np. opowiedzieć o bezpieczeństwie, porozmawiać z dziećmi o zwierzętach, omówić różne zawody wykonywane przez dorosłych, wprowadzić nowe litery. Korzystając z kolorowych tablic z odpowiednimi rysunkami mają szansę uczyć dzieci odpowiednich nawyków higienicznych, rozmawiać o emocjach, itd.

Nauczyciele mają do dyspozycji scenariusze zajęć, tablice, rysunki, zdjęcia, schematy, ćwiczenia interaktywne, rebusy, quizy, prezentacje multimedialne oraz czytanki.

Wszystkie zamieszczone na portalu materiały zgodne są z podstawą programową, dostosowane do potrzeb 3, 4 i 5-latków i zostały zweryfikowane przez niezależnych ekspertów wychowania przedszkolnego.


Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli (www.scholaris.pl) zawiera ponad 25 tys. interaktywnych, zgodnych z nową podstawą programową materiałów dotyczących wszystkich przedmiotów, od gier dla trzylatków, po zagadnienia energii jądrowej. Pakiety edukacyjne mogą pomóć nauczycielom urozmaicić codzienne zajęcia i wprowadzać je w różne dziedziny nauki.

scholaris

Adresaci:

  • nauczyciele wszystkich etapów edukacji (od przedszkola do szkół ponadgimnazjalnych),
  • uczniowie, którzy chcą w ciekawy sposób pogłębiać swoją wiedzę.

Scholaris to projekt realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III, Działanie 3.3, Poddziałanie 3.3.3, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Scholaris jest także częścią rządowego programu rozwijania  kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła.


LINKI:

http://www.scholaris.pl/

http://www.efs.men.gov.pl/Scholaris - portal wiedzy dla nauczycieli/

http://www.ore.edu.pl/