BELFER ONLINE - PRZYGOTOWANIE NAUCZYCIELI DO KSZTAŁCENIA KOPMETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW I DOROSŁYCH PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORM E-LEARNINGOWYCH I CYFROWYCH NARZĘDZI EDUKACYJNYCH

 

Celem projektu było podniesienie jakości kształcenia ogólnego, zawodowego i ustawicznego w województwie śląskim poprzez przygotowanie nauczycieli do wykorzystywania i wdrożenia innowacyjnych form nauczania i oceniania o wyższej skuteczności niż formy tradycyjne.

BENEFICJENT: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach

TERMIN REALIZACJI: 2010 - 2012

REZULTATY:

 • Szkolenia z metodyki e-learningu dla 1008 nauczycieli,
 • 900 nauczycieli stworzyło własne cyfrowe narzędzia edukacyjne (głównie w formie WebQuestów oraz lekcji multimedialnych stworzonych przy pomocy programu eXe),
 • 400 lekcji na platformie e-learningowej.

 


 e-DOŚWIADCZENIA W FIZYCE


Celem projektu było zwiększenie wiedzy uczniów oraz rozbudzenie ich zainteresowania fizyką, a także innymi przedmiotami ścisłymi - chemią oraz matematyką.

Projekt wyróżniony w konkursie "Dobre praktyki EFS 2013"log

BENEFICJENT: Politechnika Gdańska

TERMIN REALIZACJI: 2010 - 2014

REZULTATY:

 • 23 wirtualne zestawy doświadczeń fizycznych, wraz z zeszytami ćwiczeń,
 • Podręczniki metodyczne dla nauczycieli,
 • Programy szkoleniowe.

 


eSZKOŁA - MOJA WIELKOPOLSKA

 

Celem projektu jest wdrożenie w szkołach programów rozwojowych w zakresie stosowania w kształceniu metody projektów i nauczania problemowego, wspomaganych internetową platformą edukacyjną.

BENEFICJENT: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

TERMIN REALIZACJI: 2011 - 2014

REZULTATY:

 • Programy rozwojowe szkół dotyczące stosowania w nauczaniu metod projektowych i problemowych,
 • 945 projektów uczniowskich,
 • Wyposażenie 105 szkół w nowoczesną infrastrukturę informatyczno - telekomunikacyjną.

 


MAPPTIPE - INNOWACYJNE NARZĘDZIE DO TWORZENIA MULTIMEDIALNYCH MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

 

Celem projektu jest opracowanie uporządkowanego zbioru powszechnie dostępnych, bezpłatnych, multimedialnych materiałów edukacyjnych, zorganizowanych w czytelną strukturę i ujętych w jednolitą strukturę.

BENEFICJENT: Fundacja Nauka i Wiedza

TERMIN REALIZACJI: 2011 - 2014

REZULTATY:

 • Multimedialna Aplikacja do Tworzenia Internetowych Publikacji Edukacyjnych - edytor e - publikacji pozwalający nauczycielom i uczniom na układanie danych edukacyjnych w jednolitą, przejrzystą strukturę oraz udostępnienia ich na platformie komunikacji internetowej,
 • 38 prezentacji multimedialnych przygotowanych za pomocą aplikacji MAPPTIPE,
 • 3 edytory: równań i wzorów matematycznych, chemicznych, cząsteczkowych.

 


UCZEŃ ONLINE

 

Celem projektu jest rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych w ramach tematycznych kół naukowych oraz korzystanie z zasobów internetowego serwisu edukacyjnego.

BENEFICJENT: SuperMemo World sp. z o.o.

TERMIN REALIZACJI: 2010 - 2015

REZULTATY:

 • Zajęcia dodatkowe dla 1250 uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na kołach naukowych: humanistycznych, lingwistycznych, biologiczno - chemicznych, matematyczno - fizycznych,
 • Platforma e-learningowa supermemo.net - biblioteka multimediów, wzorcowe kursy i testy, forum dyskusyjne, materiały e-learningowe tworzone przez uczniów,
 • Warsztaty na uczelniach wyższych oraz letnie obozy naukowe.

 


WIRTUALNE LABORATORIA - SUKCES INNOWACJI

 

Celem ogólnym projektu było stworzenie innowacyjnej metody kształcenia z wykorzystaniem zaawansowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych w prowadzeniu laboratoriów zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych.

BENEFICJENT: Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

TERMIN REALIZACJI: 2010 - 2012

REZULTATY:

 • Systemy informatyczne do realizacji laboratoriów zawodowych,
 • Kształcenie w zawodzie technik logistyk - 2 401 uczniów i 87 nauczycieli z 49 szkół ponadgimnazjalnych,
 • Wirtualne Laboratoria - wersja finalna.

 


 WSPOMAGANIE NAUCZANIA MATEMATYKI W TECHNIKUM W OPARCIU O NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

 

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie programu nauczania z matematyki dla IV etapu edukacyjnego, czyli w szkołach ponadgimnazjalnych, z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych ICT.

BENEFICJENT: GroMar sp. z o.o.

TERMIN REALIZACJI: 2012 - 2014

REZULTATY:

 • e-Zajęcia dla 1200 uczniów na platformie e-learningowej,
 • Videokonferencje z wykładowcami z Politechniki Łódzkiej,
 • Doposażenie 40 techników w sprzęt komputerowy: komputer przenośny z oprogramowaniem, rzutnik, komplet słuchawek oraz kamerki internetowe z mikrofonem,
 • Szkolenia wyjazdowe z wykorzystania e-technoogii dla 40 nauczycieli,
 • e - Olimpiada z nagrodami dla uczniów.