Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Szukaj

Ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.15.00-IP.02-00-003/20 Tworzenie e-materiałów do kształcenia zawodowego (e-materiały zawodowe)

31 Lip 2020

Działanie/Typ operacji
Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Typ operacji: Tworzenie i upowszechnianie e-materiałów do kształcenia zawodowego.

Termin naboru wniosków
od 24 sierpnia 2020 r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach każdego z 13 obszarów lub do zawieszenia/zamknięcia konkursu (z zastrzeżeniem, że w ramach danego obszaru do dofinansowania może zostać wybrany wyłącznie jeden wniosek o dofinansowanie).

Pierwsza runda naboru:

od 24 sierpnia 2020 r. do 7 września 2020 r. do godz. 12.00

Terminy ewentualnych kolejnych rund będą ogłaszane w zmienionym Regulaminie konkursu.

Alokacja na konkurs wynosi 136 110 000,00 PLN w podziale na następujące obszary:

 1. Obszar I – 8 060 000,00 PLN
 2. Obszar II – 17 940 000,00 PLN
 3. Obszar III – 4 680 000,00 PLN
 4. Obszar IV– 17 550 000,00 PLN
 5. Obszar V – 7 020 000,00 PLN
 6. Obszar VI – 11 050 000,00 PLN
 7. Obszar VII – 6 630 000,00 PLN
 8. Obszar VIII – 4 810 000,00 PLN
 9. Obszar IX – 13 390 000,00 PLN
 10. Obszar X – 14 690 000,00 PLN
 11. Obszar XI – 11 700 000,00 PLN
 12. Obszar XII – 12 350 000,00 PLN
 13. Obszar XIII – 6 240 000,00 PLN


Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 100% (ze środków UE i środków budżetu państwa).

Kto może składać wnioski

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się podmioty wyszczególnione w SZOOP, spełniające warunek określony w kryterium dostępu nr 1, zgodnie z którym beneficjentem projektu jest podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający doświadczenie w dziedzinie tworzenia multimedialnych i interaktywnych materiałów lub symulatorów/VR z przeznaczeniem dla młodzieży lub dorosłych użytkowników w celach edukacyjno-szkoleniowych.

Doświadczenie w dziedzinie tworzenia multimedialnych i interaktywnych materiałów lub symulatorów/VR będzie potwierdzone dokonaniami z ostatnich 5 lat (minimum 20 multimedialnych i interaktywnych materiałów, w tym minimum jeden materiał dostępny dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, spełniający standard WCAG 2.0 lub WCAG 2.1 lub minimum 3 symulatory/VR).

Przedmiot konkursu

Celem konkursu jest opracowanie i upowszechnienie 800 e-materiałów do kształcenia zawodowego w zakresie zawodów (kwalifikacji) reprezentujących 32 branże wyodrębnione w ramach szkolnictwa branżowego (zgodnie z zapisami w rozporządzeniu MEN Dz.U z 2019 r., poz. 316).

W ramach konkursu wyodrębniono 13 obszarów. Pojedynczy projekt obejmuje opracowanie e-materiałów do kształcenia zawodowego dla 1 z 13 obszarów, z uwzględnieniem wymaganej minimalnej liczby e-materiałów dla zawodów (kwalifikacji) wchodzących w skład poszczególnych branż.

Forma składania wniosków o dofinansowanie projektu
W formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-003/20.

Punkt kontaktowy: konkurs.ezawodowe@men.gov.pl

Departament Funduszy Strukturalnych

Ministerstwo Edukacji Narodowej

al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa

Regulamin konkursu 2.15 E-materiały do kształcenia zawodowego 31.07.2020Pobierz

Załączniki do regulaminu konkursu:

Zał. nr 1 – Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego POWERPobierz
Zał. nr 2 – Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WERPobierz
Zał. nr 3 – Wzór deklaracji poufnosci dla członka KOP z prawem dokonywania ocenyPobierz
Zał. nr 4 – Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronnościPobierz
Zał. nr 5 – Wzór oświadczenia ekperta o bezstronnościPobierz
Zał. nr 6 – Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOPPobierz
Zał. nr 7 – Wzór umowy o dofinansowaniePobierz
Zał. nr 8 – Roczny Plan Działania na rok 2020Pobierz
Zał. nr 9 – Zestawienie_standardów_i_cen_dla_beneficjentaPobierz
Zał. nr 10 – Wartości wskaźnika rezultatuPobierz
Zał. nr 11 – Wzór oświadczenia o wyłączeniu ze stosowania ustawy PzpPobierz
Zał. nr 12 – Wymagania kwalifikacyjne członków zespołuPobierz
Zał. nr 13 – Koncepcja i założenia standardów dostępności e-materiałów dla uczniów słabowidzących i niewidomychPobierz
Zał. nr 14 – Koncepcja i założenia standardów dostępności e-materiałów dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną OREPobierz
Zał. nr 15 – Kryteria oceny standardu dostępności WCAG e-materiałów do kształcenia zawodowegoPobierz
Zał. nr 16 – Koncepcja e-materiałów do kształcenia zawodowego OREPobierz
Zał. nr 17 – Metryczka e-materiału do kształcenia zawodowegoPobierz
Zał. nr 18 – Procedura współpracy z beneficjentami OREPobierz
Zał. nr 19 – Standardy merytoryczno-dydaktyczne – wprowadzeniePobierz
Zał. nr 20 – Standard techniczno-graficzny e-materiałów do kształcenia zawodowegoPobierz
Zał. nr 21 – Standard funkcjonalny e-materiałów do kształcenia zawodowegoPobierz
Zał. nr 22 – Standard dostępności e-materiałów dla uczniów słabowidzących i niewidomychPobierz
Zał. nr 23 – Standard dostępności e-materiałów dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualnąPobierz
Zał. nr 24 – Standard dostępności WCAG e-materiałów do kształcenia zawodowegoPobierz
Zał. nr 25 – Wykaz e-zasobówPobierz
Zał. nr 26 – Wykaz prototypówPobierz
Zał. nr 27.1 – AUD_standardyPobierz
Zał. nr 27.2 – BPO_standardyPobierz
Zał. nr 27.3 – BUD_standardyPobierz
Zał. nr 27.4 – CES_standardyPobierz
Zał. nr 27.5 – CHM_standardyPobierz
Zał. nr 27.6 – DRM_standardyPobierz
Zał. nr 27.7 – EKA_standardyPobierz
Zał. nr 27.8 – ELE_standardyPobierz
Zał. nr 27.9 – ELM_standardyPobierz
Zał. nr 27.10 – FRK_standardyPobierz
Zał. nr 27.11 – GIW_standardyPobierz
Zał. nr 27.12 – HAN_standardyPobierz
Zał. nr 27.13 – HGT_standardyPobierz
Zał. nr 27.14 – INF_standardyPobierz
Zał. nr 27.15 – LES_standardyPobierz
Zał. nr 27.16 – MEC_standardyPobierz
Zał. nr 27.17 – MED_standardyPobierz
Zał. nr 27.18 – MEP_standardyPobierz
Zał. nr 27.19 – MOD_standardyPobierz
Zał. nr 27.20 – MOT_standardyPobierz
Zał. nr 27.21 – MTL_standardyPobierz
Zał. nr 27.22 – OGR_standardyPobierz
Zał. nr 27.23 – PGF_standardyPobierz
Zał. nr 27.24 – ROL_standardyPobierz
Zał. nr 27.25 – RYB_standardyPobierz
Zał. nr 27.26 – SPC_standardyPobierz
Zał. nr 27.27 – SPL_standardyPobierz
Zał. nr 27.28 – SPO_standardyPobierz
Zał. nr 27.29 – TDR_standardyPobierz
Zał. nr 27.30 – TKO_standardyPobierz
Zał. nr 27.31 – TLO_standardyPobierz
Zał. nr 27.32 – TWO_standardyPobierz