Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Szukaj

Kategoria ogłoszenia: Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – edycja II (Losy 2)

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów – I runda
Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej – I runda
Pytania i odpowiedzi część II
Informacja nt. spotkania dotyczącego konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-003/19 (LOSY 2)
Prezentacja ze spotkania informacyjnego
Efekty dotychczas zrealizowanych projektów dotyczących monitorowania losów zawodowych absolwentów szkół zawodowych
Pytania i odpowiedzi część I
Spotkanie informacyjne 9 lipca 2019 r. – konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-003/19
Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – edycja II (Losy 2)