Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Szukaj

Kategoria ogłoszenia: Przygotowanie i udostępnienie multimedialnych zasobów wspierających proces doradztwa dla wszystkich grup wiekowych (doradztwo)

Lista członków Komisji Oceny Projektów
Lista rankingowa
Lista wniosków skierowanych do negocjacji
Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej
Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów
Informacja o zmianie w Regulaminie konkursu nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/18
Regulamin konkursu – wydłużenie terminu naboru wniosków (zmiana 28.02.2018 r.)
Pytania i odpowiedzi cz. 1
Spotkanie informacyjne 15 lutego 2018 r.
Ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/18 Przygotowanie i udostępnienie multimedialnych zasobów wspierających proces doradztwa dla wszystkich grup wiekowych (doradztwo)