Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Szukaj

Przygotowanie i udostępnienie multimedialnych zasobów wspierających proces doradztwa dla wszystkich grup wiekowych (doradztwo)

Lista rankingowa
Lista wniosków skierowanych do negocjacji
Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej
Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów
Informacja o zmianie w Regulaminie konkursu nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/18
Regulamin konkursu – wydłużenie terminu naboru wniosków (zmiana 28.02.2018 r.)
Pytania i odpowiedzi cz. 1
Spotkanie informacyjne 15 lutego 2018 r.
Ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/18 Przygotowanie i udostępnienie multimedialnych zasobów wspierających proces doradztwa dla wszystkich grup wiekowych (doradztwo)