Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Szukaj

Kategoria ogłoszenia: Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów (Wspomaganie II)

Informacja o dostępności SOWA dla osób z niepełnosprawnościami
Regulamin – zmiana 23.11.2018 r.
Lista członków Komisji Oceny Projektów – RUNDA 17
Lista członków Komisji Oceny Projektów – RUNDA 16
Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach RUNDY 16
Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej – RUNDA 17
Lista wniosków skierowanych do negocjacji – RUNDA 16
Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów – RUNDA 17
Lista wniosków skierowanych do oceny formalnej – RUNDA 17
Informacja w sprawie zawieszenia naboru wniosków w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17