Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Szukaj

Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów (Wspomaganie II)

Aktualizacja harmonogramu prac Komisji Oceny Projektów – RUNDA 4
Aktualizacja listy wniosków skierowanych do oceny merytorycznej – RUNDA 4
Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej – RUNDA 3
Aktualizacja listy wniosków skierowanych do oceny formalnej– RUNDA 4
Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej – RUNDA 4
Aktualizacja harmonogramu prac Komisji Oceny Projektów – RUNDA 3
Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów – RUNDA 4
Lista wniosków skierowanych do oceny formalnej – RUNDA 4
Zmiana regulaminu konkursu – wydłużenie terminu naboru wniosków
Lista projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach II RUNDY konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17 (Lista cząstkowa nr 1)