Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Szukaj

Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów (Wspomaganie II)

Lista wniosków skierowanych do oceny formalnej – RUNDA 12
Lista wniosków skierowanych do negocjacji – RUNDA 8
Lista członków Komisji Oceny Projektów – RUNDA 6
Aktualizacja harmonogramu prac Komisji Oceny Projektów – RUNDA 8
Regulamin – zmiana 5.04.2018 r.
Regulamin – zmiana 20.02.2018 r.
Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach RUNDY 6
Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej – RUNDA 8
Lista członków Komisji Oceny Projektów – RUNDA 3
Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach RUNDY 3