Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Szukaj

Kategoria ogłoszenia: Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów (Wspomaganie II)

Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej – RUNDA 17
Lista wniosków skierowanych do negocjacji – RUNDA 16
Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów – RUNDA 17
Lista wniosków skierowanych do oceny formalnej – RUNDA 17
Informacja w sprawie zawieszenia naboru wniosków w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17
Lista członków Komisji Oceny Projektów – RUNDA 14
Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach RUNDY 14
Lista członków Komisji Oceny Projektów – RUNDA 12
Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach RUNDY 12
Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej – RUNDA 16