Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Szukaj

Kategoria ogłoszenia: Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST II)

Lista projektów wybranych do dofinansowania – IV runda
Lista projektów skierowanych do negocjacji – IV runda
Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów – IV runda
Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej– IV runda
Regulamin – zmiana 11.04.2019 r.
Informacja dotycząca składania wniosków w IV rundzie konkursu
Informacja o dostępności SOWA dla osób z niepełnosprawnościami
Zbiorcza lista projektów, które wpłynęły w odpowiedzi na I i III rundę konkursu i które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania
Wyniki konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-004/18 Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST) – II edycja
Lista członków Komisji Oceny Projektów – III runda