Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Szukaj

Kategoria ogłoszenia: Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST II)

Informacja o dostępności SOWA dla osób z niepełnosprawnościami
Zbiorcza lista projektów, które wpłynęły w odpowiedzi na I i III rundę konkursu i które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania
Wyniki konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-004/18 Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST) – II edycja
Lista członków Komisji Oceny Projektów – III runda
Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach RUNDY 3
Lista projektów wybranych do dofinansowania – lista cząstkowa nr 2 – III runda
Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach RUNDY 1 (aktualizacja)
Lista projektów wybranych do dofinansowania – lista cząstkowa nr 1 – III runda
Lista projektów skierowanych do negocjacji – RUNDA III
Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów – RUNDA III