Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Szukaj

Kategoria ogłoszenia: Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie poprzez przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE II)

Lista projektów skierowanych do negocjacji – I runda
Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów – I runda
Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej – I runda
Aktualizacja załącznika nr 11 “Lista dotychczas utworzonych LOWE” do Regulaminu konkursu
Pytania i odpowiedzi cz. III
Informacja nt. spotkania dotyczącego konkursu nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/19
Prezentacje ze spotkania informacyjnego dot. konkursu nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/19
Pytania i odpowiedzi cz. II
Spotkanie informacyjne 18 czerwca 2019 r. – zmiana programu
Pytania i odpowiedzi cz. I