Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Szukaj

Procedura postępowania dotycząca wyłonienia do dofinansowania projektu w przypadku uzyskania przez więcej niż jeden projekt takiej samej liczby punktów

16 Mar 2017

Informujemy, że Instytucja Ogłaszająca Konkurs (IOK) opracowała Procedurę postępowania dotyczącą wyłonienia do dofinansowania projektu w przypadku uzyskania przez więcej niż jeden projekt takiej samej liczby punktów.

Procedura odnosi się do wszystkich konkursów, w których zgodnie z kryterium dostępu może być wybrany do dofinasowania tylko jeden projekt w ramach organizowanego konkursu lub obszaru a jednocześnie w wyniku przeprowadzonych negocjacji taką samą (najwyższą) liczbę punktów uzyskał więcej niż jeden projekt

Procedura obowiązuje od dnia 16 marca 2017 r.
Procedura postępowania