Menu
Menu

E-dostęp do danych – budowa narzędzia do analizy dostępnych danych w celu wspierania mechanizmów podejmowania decyzji w oparciu o wiedzę

Wiadomości
E-dostęp do danych – budowa narzędzia do analizy dostępnych danych w celu wspierania mechanizmów podejmowania decyzji w oparciu o wiedzę

Uchwałą Komitetu Monitorującego nr 30 z dnia 6 czerwca 2023 r. został zatwierdzony do realizacji przez MEN projekt dla 1. Priorytetu programu FERS pt. E-dostęp do danych – budowa narzędzia do analizy dostępnych danych w celu wspierania mechanizmów podejmowania decyzji w oparciu o wiedzę

Wersja fiszki nr 2 (aktualna):