Najnowsze informacje

gwiazda
20.02.2024

Wyróżnienie dla IBE na Gali Nauki Polskiej

Z okazji Dnia Nauki Polskiej, przypadającego na 19 lutego, w auli Politechniki…
gwiazda
12.02.2024

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu pn. „Szkolenia z zakresu AI dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych”

Instytucja Ogłaszająca Nabór w MEN zaprasza na spotkanie informacyjne on-line dotyczące konkursu…
gwiazda
09.02.2024

Projekty MEN zatwierdzone do realizacji przez Komitet Monitorujący FERS – stan na dzień 08.02.2024 r.

Poniżej przedstawiamy projekty zatwierdzone do realizacji przez Komitet Monitorujący FERS od początku…
gwiazda
06.02.2024

Aktualizacja Księgi Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027

Informujemy, że na Portalu Funduszy Europejskich została opublikowana zaktualizowana wersja „Księgi Tożsamości Wizualnej…
gwiazda
02.02.2024

Konkurs na Innowacje społeczne – łagodzenie społecznych skutków napaści Rosji na Ukrainę

Europejskie Centrum Kompetencji w zakresie Innowacji Społecznych ogłosiło nowy nabór w ramach…
gwiazda
22.01.2024

Konkurs World Summit on the Information Society (WSIS) Prizes 2024 dla projektów cyfryzacyjnych

W imieniu Ministerstwa Cyfryzacji zapraszamy do udziału w konkursie WSIS Prizes 2024…
gwiazda
19.01.2024

Zatrudnianie nauczycieli i nauczycielek w projektach edukacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)

Instytucja Koordynująca EFS+ w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z…
gwiazda
09.01.2024

Aktualizacja „Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2027-2027 w zakresie informacji i promocji”

Na Portalu Funduszy Europejskich zamieszczona została zaktualizowana wersja „Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta…

Pomoc techniczna FERS dla Ministerstwa Edukacji i Nauki na lata 2024-2029

Cel projektu: Zapewnienie finansowania zadań Instytucji Pośredniczącej MEN umożliwiających prawidłową i skuteczną realizację Działań 01.04, 01.06, 01.08 w ramach Priorytetu I Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Wartość projektu ogółem: 69 838 194,62 zł

Wysokość wkładu UE w projekt: 57 630 478,20 zł

Okres realizacji projektu: 01.01.2024 – 31.12.2029