Menu
Menu

Bądź zawsze na bieżąco z Funduszami Europejskimi

Newsletter

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

  • administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach usługi „Newsletter MEN" jest Minister Edukacji Narodowej, al. Szucha 25, 00-819 Warszawa;
  • kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem: inspektor@men.gov.pl;
  • dane osobowe (adresy e-mail) będą zbierane wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter MEN”, na podstawie wyrażonej zgody. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • zebrane dane osobowe w zakresie obsługi informatycznej będą przetwarzane przez Informatyczne Centrum Edukacji i Nauki – jednostkę podległą Ministrowi Edukacji Narodowej;
  • dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
  • dane gromadzone w związku z realizacją usługi „Newsletter MEN” będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji ww. usługi, tj. odwołania zgody na przetwarzanie danych;
  • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia; wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z usługi „Newsletter MEN”; takie żądanie następuje poprzez kliknięcie w napis „Wypisz się!”;
  • w trakcie przetwarzania danych na potrzeby realizacji usługi „Newsletter MEN” nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania;
  • osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych;
  • podanie danych nie jest obowiązkowe, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter MEN”.