Menu
Menu

Konferencja “O Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji – nie tylko w kontekście rozwoju i technologii”

Wiadomości
Konferencja “O Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji – nie tylko w kontekście rozwoju i technologii”

W imieniu naszego Beneficjenta – Instytutu Badań Edukacyjnych, zapraszamy Państwa 15 maja 2024 r. na konferencję, której celem jest popularyzacja rozwiązań istniejących w ZSK, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru działań Ministerstwa Rozwoju i Technologii: gospodarka i budownictwo. Konferencja organizowana jest w ramach obchodów dwudziestolecia Polski w Unii Europejskiej. Organizatorzy: Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Instytut Badań Edukacyjnych.

Do udziału zapraszamy wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką, zwłaszcza:

 • przedstawicieli oświaty, szkół wyższych, instytucji szkoleniowych;
 • przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego;
 • pracodawców;
 • pracowników działów HR, instytucji otoczenia biznesu;
 • członków Sektorowych Rad ds. Kompetencji;
 • przedstawicieli instytucji i organizacji związanych z rynkiem pracy, publicznych służb zatrudnienia oraz podmiotów kształtujących i realizujących polityki publiczne w zakresie edukacji;
 • przedstawicieli Branżowych Centrów Umiejętności, działających w obszarze budownictwa i gospodarki.

Konferencja odbędzie się w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie, w „Sali pod Kopułą”. Uczestnictwo w wydarzeniu możliwe będzie zarówno w formie stacjonarnej jak i online (przewiduje się transmisję na żywo i tłumaczenie migowe).

Podczas konferencji w panelach dyskusyjnych rozmawiać będziemy m.in. o:

 • wyzwaniach i perspektywach ZSK
 • wzajemnym oddziaływaniu edukacji na walidację
 • kwestii jakości walidacji i wiarygodności certyfikatów

Postaramy się odpowiedzieć na pytania:

 • jak “nie zepsuć” walidacji?
 • jakie znaczenie mają certyfikaty kwalifikacji wolnorynkowych dla pracodawców i dla branż?
 • jakie widzimy wyzwania, a jakie korzyści?

Zaprezentujemy:

 • założenia oraz możliwości wykorzystania Sektorowych Ram Kwalifikacji przez poszczególne sektory
 • efekty oraz wnioski z pilotażu praktycznego wykorzystania Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Budownictwie

Przedstawiona zostanie kluczowa rola Ministerstwa Rozwoju i Technologii w rozwoju i funkcjonowaniu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zaplanowano również 2 panele dyskusyjne: “Wyzwania i perspektywy rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji”, “Przyszłość walidacji w optyce IC, instytucji edukacyjnych oraz pracodawców” oraz prezentację wyników prac nad Sektorową Ramą Kwalifikacji: “Sektorowa Rama Kwalifikacji jako narzędzie ZSK na przykładzie sektora budownictwa”.

Szczegółowy program, prelegenci oraz linki do rejestracji znajdują się pod linkiem: https://kwalifikacje.edu.pl/o-zintegrowanym-systemie-kwalifikacji-nie-tylko-w-kontekscie-rozwoju-i-technologii/