Menu
Menu

Cykl warsztatów pt.: „Badanie jakościowe dotyczące zasobów umiejętności oraz potrzeb nauczycieli zawodu w zakresie doskonalenia zawodowego”

Wiadomości
Cykl warsztatów pt.: „Badanie jakościowe dotyczące zasobów umiejętności oraz potrzeb nauczycieli zawodu w zakresie doskonalenia zawodowego”

Nasz Beneficjent – Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza na cykl warsztatów pt.: „Badanie jakościowe dotyczące zasobów umiejętności oraz potrzeb nauczycieli zawodu w zakresie doskonalenia zawodowego”

Warsztaty stanowią kolejny etap finansowanego ze środków unijnych projektu pt. “Przygotowanie rozwiązań wspierających proces kształcenia przyszłych i doskonalenia obecnych nauczycieli zawodu

Głównymi celami warsztatów jest porównanie profilu umiejętności nauczycieli wynikającego z zapisów Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 z profilem umiejętności nauczycieli zawodu oraz identyfikacja potrzeb i barier w korzystaniu z oferty do  doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu.

Więcej informacji o wydarzeniu znajdziesz TUTAJ