Podręcznik wnioskodawcy i beneficjentaFunduszy Europejskich na lata 2021-2027w zakresie informacji i promocji

Wiadomości
Podręcznik wnioskodawcy i beneficjentaFunduszy Europejskich na lata 2021-2027w zakresie informacji i promocji

Szanowni Państwo,
przekazujemy do wiadomości i stosowania Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji:

Podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-FE-2021-2027-w-zakresie-informacji-i-promocji

Znak Funduszy Europejskich