Menu
Menu

Spotkanie „MOC W REGIONACH – Nowa perspektywa finansowa 2021-2027 w edukacji i uczeniu się przez całe życie”

Wiadomości
Spotkanie „MOC W REGIONACH – Nowa perspektywa finansowa 2021-2027 w edukacji i uczeniu się przez całe życie”

21-22 września 2023 r. odbyło się spotkanie pt. MOC W REGIONACH – Nowa perspektywa finansowa 2021-2027 w edukacji i uczeniu się przez całe życie”, zorganizowane wspólnie przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie grupy roboczej ds. edukacji i uczenia się przez całe życie, w ramach działań wspieranych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

Na spotkaniu omówiono i podsumowano dokonania w obszarze edukacji, osiągnięte dzięki realizacji projektów finansowanych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Przedstawiono również działania Ministerstwa Edukacji i Nauki planowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Zostały także zaprezentowane efekty projektów edukacyjnych oraz plany Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dot. projektów innowacyjnych w zakresie edukacji.

Jednocześnie w trakcie wydarzenia zostały omówione kwestie problemowe zgłaszane przez regiony w zakresie Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021-2027 w obszarze edukacji oraz kwestie finansowania zatrudniania nauczycieli i nauczycielek w projektach EFS+.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Instytucji Zarządzających programami regionalnymi, instytucji podległych i nadzorowanych przez MEiN, przedstawiciele komórek ds. edukacji w urzędach marszałkowskich oraz Instytucji Pośredniczących programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

Załącznik:

AGENDA-spotkanie-z-regionami-21-22.09.2023

przyciemniona sala, prezentacja wyświetlana z rzutnika i osoba ją omawiająca
przyciemniona sala i prezentacja wyświetlana z rzutnika, w dole kadru ludzie siedzący przy stołach i słuchający osoby omawiającej prezentację
prezydium spotkania: przy stole siedzą 3 osoby prowadzące spotkanie
przerwa podczas spotkania, uczestnicy rozmawiający i spacerujący po korytarzu