Menu
Menu

Wsparcie polityki i praktyki edukacyjnej na rzecz integracji uczniów i uczennic z doświadczeniem migracji

Wiadomości
Wsparcie polityki i praktyki edukacyjnej na rzecz integracji uczniów i uczennic z doświadczeniem migracji

Uchwałą Komitetu Monitorującego nr 71 z 24 kwietnia 2024 r. został zatwierdzony do realizacji przez MEN projekt dla 1. Priorytetu programu FERS pt. Wsparcie polityki i praktyki edukacyjnej na rzecz integracji uczniów i uczennic z doświadczeniem migracji