Menu
Menu

Wyróżnienie dla IBE na Gali Nauki Polskiej

Wiadomości
Wyróżnienie dla IBE na Gali Nauki Polskiej

Z okazji Dnia Nauki Polskiej, przypadającego na 19 lutego, w auli Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczysta gala, podczas której minister nauki Dariusz Wieczorek wręczył nagrody najbardziej wyróżniającym się przedstawicielom środowiska naukowego i akademickiego. Laureaci zostali uhonorowani za zasługi w pięciu kategoriach: za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz całokształt dorobku. 

W kategorii za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej nagrodę zespołową otrzymał projekt IBE i Uniwersytetu SWPS – „Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży„.

Celem projektu było opracowanie, wdrożenie i upowszechnienie zestawu narzędzi –
w postaci testów komputerowych i papierowych – do diagnozy funkcjonowania poznawczego dzieci i młodzieży, w wieku od 3 miesięcy do 25 lat (diagnoza 270 stopni).

Opracowane testy oraz materiały postdiagnostyczne trafiły do wszystkich poradni psychologiczno-pedagogicznych w Polsce.

Projekt kierowany był przez prof. dr hab. Grażynę Krasowicz-Kupis i prof. dr hab. Grzegorza Sędka. Nagrodzeni pracownicy realizujący projekt po stronie IBE to: dr Katarzyna Wiejak, dr Beata Papuda-Dolińska, dr Anna Błaszczak, dr Tomasz Knopik, dr hab. Magdalena Smoczyńska, dr Magdalena Luniewska-Etenkowska, dr Magdalena Kochanska, dr Dorota Campfield. Ze strony SWPS dr Magdalena Kaczmarek, dr Piotr Rycielski, dr hab. Sylwia Bedyńska, dr hab. Izabela Krejtz, dr Radosław Kaczan, dr Anna Orylska, dr Klara Rydzewska.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Łączna kwota dofinansowania wyniosła 19 352 881,19 zł (kwota dofinansowania z UE wynosi 16 310 608,27 zł, kwota dofinansowania z Budżetu Państwa wynosi 3 042 272,92 zł).