Menu
Menu

Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą

Wiadomości
Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą

Uchwałą Komitetu Monitorującego nr 30 z dnia 6 czerwca 2023 r. został zatwierdzony do realizacji przez MEN projekt dla 1. Priorytetu programu FERS pt. Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą