Menu
Menu

Szkolenia z zakresu AI dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Wiadomości
Szkolenia z zakresu AI dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Uchwałą Komitetu Monitorującego nr 20 z 16 maja 2023 r. został zatwierdzony do realizacji przez MEN projekt dla 1. Priorytetu programu FERS pt. Szkolenia z zakresu AI dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych