Menu
Menu

Decyzja o dofinansowaniu projektu „Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą”

Wiadomości
Decyzja o dofinansowaniu projektu „Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą”

28 marca 2024 r. Instytucja Pośrednicząca w MEN w trybie naboru niekonkurencyjnego wydała decyzję o dofinansowanie projektu nr FERS.01.04-IP.06-0003/23 pn. „Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą”.

Projekt o wartości 219 548 316,88 zł będzie realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Celem projektu jest zbudowanie skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartej na rozwoju centrum koordynującego funkcjonującego w Ośrodku Rozwoju Edukacji oraz zapewnienie specjalistycznego wsparcia przedszkolom i szkołom ogólnodostępnym poprzez utworzenie Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą.

Zadania realizowane przez SCW:

  • diagnoza potrzeb przedszkoli, szkół ogólnodostępnych, w zakresie pracy z grupami uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi,
  • organizowanie różnych form wsparcia indywidualnych lub grupowych dla nauczycieli i nauczycielek m. in. lekcje modelowe, superwizje, konsultacje i obserwacje zajęć, doradztwo,
  • utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu specjalistycznego, w tym prowadzenie instruktażu, wsparcia eksperckiego z wykorzystania tego sprzętu.

Zadania realizowane przez CK:

  • prowadzenie konsultacji, współpraca i wsparcie dla SCW po projekcie,
  • organizowanie i monitorowanie szkoleń dla nowo powstających SCW,
  • przygotowywanie i upowszechnianie materiałów adekwatnie do zbadanych potrzeb w systemie edukacji,
  • monitorowanie efektywności działań podejmowanych przez SCW,
  • prowadzenie systemu zapewnienia jakości realizowanych przez SCW działań.