Menu
Menu

Szczegółowy Opis Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 – V wersja

Wiadomości
Szczegółowy Opis Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 – V wersja

Od 22 marca 2024 r. obowiązuje V wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (SzOP FERS).

Opis zmian od ostatniej wersji, PDF 192 KB

SZOP FERS – V wersja, PDF 919 KB