Menu
Menu

Decyzja o dofinansowaniu projektu  „Opracowanie koncepcji i odbiór e-materiałów edukacyjnych ukierunkowanych na wspieranie kształcenia kompetencji zawodowych”

Wiadomości
Decyzja o dofinansowaniu projektu  „Opracowanie koncepcji i odbiór e-materiałów edukacyjnych ukierunkowanych na wspieranie kształcenia kompetencji zawodowych”

29 marca 2024 r. Instytucja Pośrednicząca w MEN w trybie naboru niekonkurencyjnego wydała decyzję o dofinansowanie projektu nr FERS.01.04-IP.05-0001/24 pn. „Opracowanie koncepcji i odbiór e-materiałów edukacyjnych ukierunkowanych na wspieranie kształcenia kompetencji zawodowych”.

Projekt o wartości 12 mln zł będzie realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Celem projektu jest opracowanie koncepcji (standardów) e-materiałów do kształcenia zawodowego, następnie ocena e-materiałów wypracowanych w ramach projektów wybieranych w konkursie oraz ich odbiór. Realizacja projektu ma zapewnić materiały wysokiej jakości, odpowiadające na potrzeby rynku pracy, a także atrakcyjne dla odbiorców.

E-materiały opracowane zgodnie z wypracowanymi w projekcie standardami przyczynią się do zwiększenia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w kształceniu zawodowym, w tym w nauczaniu uczniów i uczennic z niepełnosprawnościami, rozwijania kompetencji cyfrowych, indywidualizacji procesu dydaktycznego oraz wdrażania pracy zespołowej.