Menu
Menu

EFEKTY PROJEKTÓW Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ujęciu tabelarycznym – stan na 15 lutego 2024 r.

Wiadomości
EFEKTY PROJEKTÓW Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ujęciu tabelarycznym – stan na 15 lutego 2024 r.

Przedstawiamy zbiorcze zestawienie efektów projektów POWER. Wytworzone produkty (np. modele, narzędzia) mogą być wykorzystane w obecnej perspektywie przy opracowywaniu założeń projektów w ramach programów regionalnych.

ObszarNarzędzieGdzie można znaleźć
Cyfryzacja edukacjiKrajowy System Danych Oświatowychhttps://ksdo.gov.pl/
Doradztwo zawodoweMateriały multimedialnehttps://infozawodowe.mein.gov.pl/
Doradztwo zawodoweProgramy szkoleniowe, w tym e-learningowych dla doradców edukacyjno-zawodowychhttps://doradztwo.ore.edu.pl/
Doradztwo zawodoweRamowe programy i rozwiązania organizacyjnehttps://doradztwo.ore.edu.pl/
Edukacja włączającaSpecjalistyczne Centra Wsparcia Edukacji Włączającejhttps://www.ore.edu.pl/category/projekty-po-wer/pilotazowe-wdrozenie-modelu-scwew/
Edukacja włączającaEdukacja włączającahttps://edukacjawzasiegureki.pl/kategoria/edukacja-wlaczajaca/ https://edukacjawzasiegureki.pl/edukacja-wlaczajaca/baza-wiedzy-o-edukacji-wlaczajacej/
Edukacja włączającaMateriały szkoleniowe dla pracowników poradni pedagogiczno-psychologicznych oraz materiały szkoleniowe w zakresie edukacji włączającejhttps://zpe.gov.pl/a/wsparcie-psychologiczno-pedagogiczne-i-edukacja-wlaczajaca/D6dPPbyNU
Edukacja włączającaNarzędzia wspierające pomoc psychologiczno-pedagogiczną na każdym etapie edukacyjnym w zakresie problematyki ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ucznia młodszegoDostęp do narzędzi udziela ORE. Obecnie trwają prace nad migracją narzędzi z serwerów projektów na serwery MEN. Po tej migracji dostęp będzie można uzyskać na stronie www.wsparcie.gov.pl – strona jeszcze nie jest aktywna. Jak tylko będzie poinformujemy o tym fakcie.
Edukacja włączającaAsystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymihttps://asystentspe.pl/
Edukacja włączającaE-materiałyhttps://zpe.gov.pl/a/materialy-latwe-do-czytania-i-zrozumienia/D1APaQCI5
Kształcenie ogólneZPE i e-materiały do kształcenia ogólnegohttps://zpe.gov.pl/
Kształcenie ogólneModel szkoły ćwiczeń – kształcenie ogólnehttps://www.ore.edu.pl/category/projekty-po-wer/szkola-cwiczen/
Kształcenie ponadpodstawoweMonitorowanie Karier Absolwentówhttps://losyabsolwentow.ibe.edu.pl/
Kształcenie zawodoweZPE i e-materiały do kształcenia zawodowegohttps://zpe.gov.pl/
Kształcenie zawodoweBank zadań do egzaminów zawodowychn/d
Kształcenie zawodoweModelowe programy nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowychhttps://www.ore.edu.pl/2021/12/modelowe-programy-kwalifikacyjnych-kursow-zawodowych-i-kursow-umiejetnosci-zawodowych/
Kształcenie zawodoweModelowe programy nauczania praktycznej nauki zawoduhttps://www.ore.edu.pl/2023/03/modelowe-programy-ksztalcenia-zawodowego-i-praktycznego/
Kształcenie zawodoweRamy jakości staży i praktyk dla uczniów realizujących kształcenie praktyczne w przedsiębiorstwachArt. 121a Prawo oświatowe
Kształcenie zawodoweModel zachęt dla pracodawców angażujących się w proces kształcenia zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia praktycznegoZachęty dla pracodawców wprowadzone zostały ustawą z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z późn. zm.): poszerzenie możliwości kształcenia w rzeczywistych warunkach pracy poprzez wprowadzenie stażu uczniowskiego – uczeń może być u pracodawcy już od 1-go roku nauki, otrzymywać wynagrodzenie, które pracodawcy wliczą w koszty uzyskania przychodu – art. 121 a ust. 1-26;pracodawcy przekazujący szkołom darowizny rzeczowe lub finansowe mogą korzystać z odliczenia ich od dochodu (do 10% dochodu w przypadku podatku CIT); pracodawcy (rzemieślnicy) kształcący w zawodach deficytowych mogą otrzymać wyższe dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych – do 10 tys. zł. – art. 122 ust. 2a ustawy Prawo oświatowe.
Kształcenie zawodowePrzykładowe rozwiązania w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymihttps://www.ore.edu.pl/2021/06/model-wspolpracy-szkol-zawodowych-ze-szkolami-wyzszymi-w-zakresie-ksztalcenia-w-zawodach/
Uczenie się osób dorosłychModel Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacjihttps://efs-archiwum.men.gov.pl/realizuje-projekt-w-po-wer/lokalne-osrodki-wiedzy-i-edukacji-lowe/
Zintegrowany System Kwalifikacji i Zintegrowany Rejestr KwalifikacjiOpracowywanie kompetencji i kwalifikacjiKarty kompetencji – https://kwalifikacje.edu.pl/karty-kompetencji/ Jak opisać kwalifikację rynkową i zaprojektować dla niej walidację? Przewodnik –  https://kwalifikacje.edu.pl/jak-opisac-kwalifikacje-rynkowa-i-zaprojektowac-dla-niej-walidacje-przewodnik/ Zapewnianie jakości. Przegląd współczesnych modeli oraz rekomendacje dla podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości – https://kwalifikacje.edu.pl/zapewnianie-jakosci-przeglad-wspolczesnych-modeli-oraz-rekomendacje-dla-podmiotow-zewnetrznego-zapewniania-jakosci-pzzj/ Zalecenia dla podmiotów przygotowujących wnioski o włączenie kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji – https://kwalifikacje.edu.pl/zalecenia-dla-podmiotow-przygotowujacych-wnioski-o-wlaczenie-kwalifikacji-do-zintegrowanego-systemu-kwalifikacji/ Wskazówki do opracowania opisów kwalifikacji cząstkowych nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych – https://kwalifikacje.edu.pl/wskazowki-do-opracowania-opisow-kwalifikacji-czastkowych-nadawanych-po-ukonczeniu-studiow-podyplomowych/ O wpisywaniu do ZRK kwalifikacji nadawanych po studiach podyplomowych. Krok po kroku https://kwalifikacje.edu.pl/o-wpisywaniu-do-zrk-kwalifikacji-nadawanych-po-studiach-podyplomowych-krok-po-kroku/
Zintegrowany System Kwalifikacji i Zintegrowany Rejestr KwalifikacjiWalidacjaJak przygotować i przeprowadzić walidację? Wskazówki dla instytucji certyfikujących: planowany termin publikacji – https://kwalifikacje.edu.pl/baza-wiedzy/publikacje/ https://kwalifikacje.edu.pl/walidacja/ https://kwalifikacje.edu.pl/walidacja/metody-walidacji-i-narzedzia-cyfrowe/ Testy wiedzy – tworzenie i stosowanie w weryfikacji efektów uczenia się https://kwalifikacje.edu.pl/testy-wiedzy-tworzenie-i-stosowanie-w-weryfikacji-efektow-uczenia-sie/
Zintegrowany System Kwalifikacji i Zintegrowany Rejestr KwalifikacjiSektorowe Ramy KwalifikacjiSektorowa Rama Kwalifikacji dla Gospodarki Wodno-Ściekowej, Rekultywacji i Remediacji (w języku polskim i angielskim) – https://kwalifikacje.edu.pl/24068/ Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Gospodarki Odpadami (w języku polskim i angielskim) – https://kwalifikacje.edu.pl/sektorowa-rama-kwalifikacji-dla-gospodarki-odpadami/ Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Górnictwa (SRKG) (w jęz. polskim i angielskim) – https://kwalifikacje.edu.pl/sektorowa-rama-kwalifikacji-dla-gornictwa-srkg/ Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Nieruchomości (SRKN) (w jęz. polskim i angielskim) – https://kwalifikacje.edu.pl/sektorowa-rama-kwalifikacji-dla-nieruchomosci-srkn/ Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Rolnictwa (SRK ROL) (w jęz. polskim i angielskim) – https://kwalifikacje.edu.pl/sektorowa-rama-kwalifikacji-dla-rolnictwa-srk-rol/ Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Energetyki (SRKE) (w jęz. polskim i angielskim) – https://kwalifikacje.edu.pl/sektorowa-rama-kwalifikacji-dla-energetyki-srke/ Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Motoryzacji (w jęz. polskim i angielskim) – https://kwalifikacje.edu.pl/sektorowa-rama-kwalifikacji-dla-motoryzacji/ Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Przemysłu Chemicznego (SRK Chem) (w jęz. polskim i angielskim) – https://kwalifikacje.edu.pl/sektorowa-rama-kwalifikacji-dla-przemyslu-chemicznego-srk-chem/ Sektorowa Rama Kwalifikacji w Handlu (w jęz. polskim i angielskim) –https://kwalifikacje.edu.pl/sektorowa-rama-kwalifikacji-w-handlu/
Zintegrowany System Kwalifikacji i Zintegrowany Rejestr KwalifikacjiAnalizy i badaniaAnaliza rozwiązań stosowanych w Irlandii i na Malcie w obszarze potwierdzania kompetencji na poziomie 1 i 2 Europejskiej Ramy Kwalifikacji – https://kwalifikacje.edu.pl/baza-wiedzy/publikacje/ Możliwość uzyskiwania kwalifikacji cząstkowych przez osoby z niepełnosprawnościami – https://kwalifikacje.edu.pl/baza-wiedzy/publikacje/ Model dla Podmiotów Zewnętrznego Zapewniania Jakości – https://kwalifikacje.edu.pl/baza-wiedzy/publikacje/ Raporty z badań: https://kwalifikacje.edu.pl/uwarunkowania-uczenia-sie-w-doroslosci-raport-z-badania-uczenie-sie-doroslych-polakow/ https://kwalifikacje.edu.pl/opiekuje-sie-pracuje-raport-z-interwencji-badawczej-skierowanej-do-opiekunow-osob-bliskich-niesamodzielnych/ https://kwalifikacje.edu.pl/opiekuje-sie-pracuje-narzedziownik/ https://kwalifikacje.edu.pl/zmiana-zawodowa-wielkie-wysilki-w-imie-niepewnych-efektow/ https://kwalifikacje.edu.pl/aktorzy-i-kwalifikacje-analiza-wybranych-aspektow-wdrazania-zintegrowanego-systemu-kwalifikacji/ Kwartalnik ZSK – https://kwalifikacje.edu.pl/kwartalnik/ Nie tylko doświadczenie i kompetencje miękkie. Analiza regionalnego zapotrzebowania na kompetencje i kwalifikacje w wybranych branżach https://kwalifikacje.edu.pl/nie-tylko-doswiadczenie-i-kompetencje-miekkie/ Małe miasta wobec wyzwań idei uczenia się przez całe życie https://kwalifikacje.edu.pl/male-miasta-wobec-wyzwan-idei-uczenia-sie-przez-cale-zycie/ Ścieżki edukacyjne uczących się dorosłych w Polsce. Odmienne spojrzenia na uczenie się w narracjach dorosłych o edukacji – https://kwalifikacje.edu.pl/sciezki-edukacyjne-uczacych-sie-doroslych-w-polsce/ Umiejętności nauczycieli w kontekście potrzeb nowoczesnej edukacji – https://kwalifikacje.edu.pl/umiejetnosci-nauczycieli-w-kontekscie-potrzeb-nowoczesnej-edukacji-wybor-tekstow/ Sztuczna inteligencja (AI) jako megatrend kształtujący edukację – https://kwalifikacje.edu.pl/sztuczna-inteligencja-jako-megatrend-ksztaltujacy-edukacje/ Edukacja formalna wobec edukacji pozaformalnej i uczenia się nieformalnego https://kwalifikacje.edu.pl/edukacja-formalna-wobec-edukacji-pozaformalnej-i-uczenia-sie-nieformalnego/ Zintegrowany System Kwalifikacji – możliwości dla edukacji. Raport z przebiegu spotkań informacyjnych https://kwalifikacje.edu.pl/zintegrowany-system-kwalifikacji-mozliwosci-dla-edukacji/ Zapotrzebowanie na cyfrowe poświadczenia w standardzie Open Badges – https://kwalifikacje.edu.pl/zapotrzebowanie-na-cyfrowe-poswiadczenia-w-standardzie-open-badges/ Model wspierający w doradztwie. Raport z badania doradców zawodowych w kontekście wdrażania ZSK. https://kwalifikacje.edu.pl/model-wspierajacy-w-doradztwie-raport-z-badania-doradcow-zawodowych-w-kontekscie-wdrazania-zsk/ Uczenie się przez całe życie w szkołach wyższych https://kwalifikacje.edu.pl/uczenie-sie-przez-cale-zycie-w-szkolach-wyzszych/ Niemiecki system doradztwa zawodowego w kontekście uzyskiwania kwalifikacji https://kwalifikacje.edu.pl/niemiecki-system-doradztwa-zawodowego-w-kontekscie-uzyskiwania-kwalifikacji/ Zintegrowany System Kwalifikacji w jednostkach samorządu terytorialnego http://kwalifikacje.edu.pl/wp-content/uploads/publikacje/PDF/ZSK-w-jednostkach-samorza%CC%A8du-1.pdf Edukacja i kwalifikacje wobec wyzwań innowacyjności na przykładzie sektorów motoryzacji i przemysłu chemicznego https://kwalifikacje.edu.pl/edukacja-i-kwalifikacje-wobec-wyzwan-innowacyjnosci-na-przykladzie-sektorow-motoryzacji-i-przemyslu-chemicznego/
Zintegrowany System Kwalifikacji i Zintegrowany Rejestr KwalifikacjiNarzędziaPortal Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji – https://kwalifikacje.gov.pl/ Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://kwalifikacje.gov.pl/k Kompas szkolnictwa branżowego – https://szkolnictwo.ibe.edu.pl/ Moje Portfolio – https://mojeportfolio.ibe.edu.pl/ Przeglądarka ram kwalifikacji – https://ramykwalifikacji.ibe.edu.pl/
Zarządzanie edukacjąZarządzanie oświatą w samorządachProjekty POWER- Zarządzanie Oświatą w Samorządach (I i II etap): https://www.ore.edu.pl/category/projekty-po-wer/zarzadzanie-oswiata-w-samorzadach/ Plany strategiczne – doskonaleniewsieci.pl Samorządowe przykłady dobrych praktyk – https://www.youtube.com/playlist?list=PLSHIqPCSNDscHEf5-JEvJ4vGz00DdLSvv https://www.dobrepraktyki.pl/projekt/smup/lista?ability=272 Prognozowanie demograficzne dla każdego JST https://www.ore.edu.pl/2018/12/aplikacja-do-prognozowania-demograficznego-dla-jst-uaktualniona/ Model doradztwa dla JST narzędzia i materiały https://www.ore.edu.pl/2017/10/pilotaz-dla-samorzadow-materialy-szkoleniowe/ https://www.ore.edu.pl/2018/06/lokalne-plany-rozwoju-oswiaty-oraz-wspomagania-szkol/ https://www.ore.edu.pl/2018/02/programy-i-materialy-szkoleniowe/ https://www.ore.edu.pl/2016/04/zarzadzanie-oswiata-w-samorzadach-materialy-do-pobrania/ https://www.ore.edu.pl/2019/05/materialy-do-pobrania-2/ https://www.ore.edu.pl/2020/02/harmonogramy-dzialan-rozwojowych-hdr/ https://www.ore.edu.pl/2019/12/zarzadzanie-oswiata-w-samorzadach-przyklady-dobrych-praktyk/ https://www.ore.edu.pl/2023/09/harmonogramy-dzialan-rozwojowych-hdr-y-przygotowane-przez-samorzady-uczestniczace-w-doradztwie-dla-jst/ https://www.ore.edu.pl/2022/10/doradztwo-dla-jst-2022-2023/