Menu
Menu
TRWA NABÓR
zgłoś się do   8 lipca 2024
FERS.01.04-IP.05-006/24

Egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny dla zdających obywateli Ukrainy

Nabory
Egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny dla zdających obywateli Ukrainy

Finanse

KWOTA ALOKACJI
4 550 000,00 PLN
POZIOM DOFINANSOWANIA
100%
TRYB NABORU
Nabór niekonkurencyjny
START
03.06.2024
KONIEC
08.07.2024
DZIAŁANIE
01.04 Rozwój systemu edukacji

Dla kogo?

Beneficjentem projektu będzie Centralna Komisja Egzaminacyjna
Celem projektu jest przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w latach 2024-2025 dla obywateli i obywatelek Ukrainy przebywających na terenie Polski. Zaplanowano działania, które pozwolą na przygotowanie odpowiednich arkuszy egzaminacyjnych na sesje egzaminacyjne do egzaminu ósmoklasistów i egzaminu maturalnego w latach 2024 i 2025, druk i dystrybucję arkuszy do szkół oraz sprawdzenie i ocenienie (w 2025 r.) prac zdających obywateli i obywatelek Ukrainy.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie będzie składany w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) w ramach naboru nr FERS.01.04-IP.05-006/24

Wyniki naboru