Menu
Menu
NABÓR ZAKOŃCZONY
22 maja 2024
FERS.01.04-IP.05-004/24

E-dostęp do danych - budowa narzędzia do analizy dostępnych danych w celu wspierania mechanizmów podejmowania decyzji w oparciu o wiedzę

Nabory
E-dostęp do danych – budowa narzędzia do analizy dostępnych danych w celu wspierania mechanizmów podejmowania decyzji w oparciu o wiedzę

Finanse

KWOTA ALOKACJI
16 000 000,00
POZIOM DOFINANSOWANIA
100%
TRYB NABORU
Nabór niekonkurencyjny
START
17.04.2024
KONIEC
22.05.2024
DZIAŁANIE
01.04 Rozwój systemu edukacji

Dla kogo?

Beneficjentem projektu będzie Centrum Informatyczne Edukacji
Celem projektu jest stworzenie narzędzia umożliwiające tworzenie raportów dostosowanych do indywidualnych potrzeb odbiorców. Celem projektu jest również rozszerzenie zakresu udostępnianych raportów. Obok zestawień dotyczących wyników edukacyjnych, IBE opracuje metodologię pomiaru wskaźników oświatowych obejmujących informacje dotyczące zasobów technodydaktycznych i kadrowych szkół oraz ich finansowania. To nowatorskie podejście pozwoli użytkownikom na uzyskanie holistycznego obrazu oświaty, włączając w to zarówno ocenę wyników pracy szkół, jak i analizę ich zasobów i potencjału.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie będzie składany w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) w ramach naboru nr FERS.01.04-IP.05-004/24

Wyniki naboru