Menu
Menu
WYNIKI
25 maja 2023
FERS.01.04-IP.05-002/23

Opracowanie koncepcji i odbiór e-materiałów edukacyjnych wspierających włączenie się uczniów przybywających do Polski do polskiego systemu oświaty

Nabory
Opracowanie koncepcji i odbiór e-materiałów edukacyjnych wspierających włączenie się uczniów przybywających do Polski do polskiego systemu oświaty

Finanse

KWOTA ALOKACJI
2 000 000,00
POZIOM DOFINANSOWANIA
100%
TRYB NABORU
Nabór niekonkurencyjny
START
20.04.2023
KONIEC
25.05.2023
DZIAŁANIE
01.04 Rozwój systemu edukacji

Dla kogo?

Beneficjentem projektu będzie Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Cel projektu

Cel i przedmiot naboru został określony w Rocznym Planie Działania na rok 2023 w fiszce projektu: „Opracowanie koncepcji i odbiór e-materiałów edukacyjnych wspierających włączenie się uczniów przybywających do Polski do polskiego systemu oświaty” stanowiącym załącznik nr 6 do regulaminu naboru niekonkurencyjnego.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie będzie składany w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) w ramach naboru nr: FERS.01.04-IP.05-002/23.

Dokumenty

POBIERZ ZAZNACZONE
POBIERZ WSZYSTKIE: 16

Wyniki naboru

Beneficjent: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Tytuł projektu: Opracowanie koncepcji i odbiór e-materiałów edukacyjnych wspierających włączenie się uczniów przybywających do Polski do polskiego systemu oświaty

Wartość projektu: 1 999 982,24 zł

Data zatwierdzenia projektu: 09.08.2023 r.

Przewidywany czas realizacji projektu: od 10.05.2023 r. do 31.01.2027 r.