Menu
Menu
NABÓR ZAKOŃCZONY
5 czerwca 2023
FERS.01.04-IP.05-003/23

Cyfrowy rozwój oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego – szkolenie i doradztwo dla kadry JST

Nabory
Cyfrowy rozwój oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego – szkolenie i doradztwo dla kadry JST

Finanse

KWOTA ALOKACJI
6 000 000,00
POZIOM DOFINANSOWANIA
100%
TRYB NABORU
Nabór niekonkurencyjny
START
21.04.2023
KONIEC
05.06.2023
DZIAŁANIE
01.04 Rozwój systemu edukacji

Dla kogo?

Beneficjentem projektu będzie Ośrodek Rozwoju Edukacji
Celem projektu jest opracowanie koncepcji szkoleń i doradztwa wspomagającego jednostki samorządu terytorialnego w zarządzaniu cyfryzacją, a także ich przetestowanie.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie będzie składany w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) w ramach naboru nr FERS.01.04-IP.05-003/23

Dokumenty

POBIERZ ZAZNACZONE
POBIERZ WSZYSTKIE: 20

Wyniki naboru

Beneficjent: Ośrodek Rozwoju Edukacji

Tytuł projektu: Cyfrowy rozwój oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego- szkolenie i doradztwo dla kadry JST.

Wartość projektu: : 6 000 000,00 PLN

Data zatwierdzenia projektu: 24.08.2023 r.

Okres realizacji projektu od: 15 maja 2023 r. – 31 grudnia 2026 r.