Menu
Menu
WYNIKI
6 lipca 2023
FERS.01.06-IP.05-001/23

Przygotowanie kompleksowego wsparcia poradni psychologiczno-pedagogicznych

Nabory
Przygotowanie kompleksowego wsparcia poradni psychologiczno-pedagogicznych

Finanse

KWOTA ALOKACJI
6 500 000,00
POZIOM DOFINANSOWANIA
100%
TRYB NABORU
Nabór niekonkurencyjny
START
01.06.2023
KONIEC
06.07.2023
DZIAŁANIE
01.06 Edukacja włączająca

Dla kogo?

Beneficjentem projektu będzie Ministerstwo Edukacji i Nauki
Cel projektu

Cel i przedmiot naboru został określony w Rocznym Planie Działania na rok 2023 w fiszce projektu: „Przygotowanie kompleksowego wsparcia poradni psychologiczno-pedagogicznych” stanowiącym załącznik nr 6 do regulaminu naboru niekonkurencyjnego.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie będzie składany w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) w ramach naboru nr: FERS.01.06-IP.05-001/23.

Wyniki naboru

Beneficjent: Ministerstwo Edukacji i Nauki

Tytuł projektu: Przygotowanie kompleksowego wsparcia poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Wartość projektu: 6 259 605,00 PLN

Data zatwierdzenia projektu: 7 listopada 2023 r.

Okres realizacji projektu: od: 01.09.2023 r. do: 31.12.2026 r.