Menu
Menu
WYNIKI
FERS.01.04-IP.05-008/23

Utworzenie i upowszechnienie portalu infozawodowe.mein.gov.pl

Nabory
Utworzenie i upowszechnienie portalu infozawodowe.mein.gov.pl

Finanse

KWOTA ALOKACJI
7 500 000,00
POZIOM DOFINANSOWANIA
100%
TRYB NABORU
Nabór niekonkurencyjny
START
01.06.2023
KONIEC
30.08.2023
DZIAŁANIE
01.04 Rozwój systemu edukacji

Dla kogo?

Beneficjentem projektu będzie Ośrodek Rozwoju Edukacji
Cel projektu

Cel i przedmiot naboru został określony w Rocznym Planie Działania na rok 2023 w fiszce projektu: „Utworzenie i upowszechnienie portalu infozawodowe.mein.gov.pl” stanowiącym załącznik nr 6 do regulaminu naboru niekonkurencyjnego.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie będzie składany w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) w ramach naboru nr: FERS.01.04-IP.05-008/23.

Dokumenty

POBIERZ ZAZNACZONE
POBIERZ WSZYSTKIE: 15

Wyniki naboru

Beneficjent: Ośrodek Rozwoju Edukacji

Tytuł projektu: Utworzenie i upowszechnienie portalu infozawodowe.mein.gov.pl

Wartość projektu: 7 500 000,00 PLN

Data zatwierdzenia projektu: 13 października 2023 r.

Okres realizacji projektu: od 01.11.2023 r. do 30.09.2027 r.