Menu
Menu
TRWA NABÓR
zgłoś się do   19 sierpnia 2024
FERS.01.04-IP.05-008/24

Rozwój kształcenia zawodowego na 5. poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji (grantowy)

Nabory
Rozwój kształcenia zawodowego na 5. poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji (grantowy)

Finanse

KWOTA ALOKACJI
7 000 000,00
POZIOM DOFINANSOWANIA
100%
TRYB NABORU
Nabór niekonkurencyjny
START
15.07.2024
KONIEC
19.08.2024
DZIAŁANIE
01.04 Rozwój systemu edukacji

Dla kogo?

Beneficjentem projektu będzie Instytut Badań Edukacyjnych.
Cel projektu

Cel i przedmiot naboru został określony w Rocznym Planie Działania na rok 2024 w fiszce projektu pn. Rozwój kształcenia zawodowego na 5. poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji stanowiącym załącznik nr 6 do regulaminu naboru niekonkurencyjnego.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie będzie składany w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) w ramach naboru nr: FERS.01.04-IP.05-008/24.