Menu
Menu
TRWA NABÓR
zgłoś się do   31 lipca 2024
FERS.01.04-IP.05-005/24

Konkurs Opracowanie e-materiałów edukacyjnych wspierających włączenie się uczniów przybywających do Polski do polskiego systemu oświaty

Nabory
KONKURS Opracowanie e-materiałów edukacyjnych wspierających włączenie się uczniów przybywających do Polski do polskiego systemu oświaty

Finanse

KWOTA ALOKACJI
3 150 000,00
POZIOM DOFINANSOWANIA
100 %
TRYB NABORU
Nabór konkurencyjny
START
21.06.2024
KONIEC
31.07.2024
DZIAŁANIE
01.04 Rozwój systemu edukacji

Dla kogo?

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
  • O dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się podmioty publiczne lub niepubliczne posiadające doświadczenie w tworzeniu multimedialnych i interaktywnych materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla uczniów i uczennic szkół realizujących kształcenie ogólne, w tym dostępnych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, spełniających standard WCAG 2.1 lub 2.2.
Przedmiot konkursu

Celem konkursu jest wypracowanie 150 e-materiałów edukacyjnych skierowanych do dzieci ze znajomością języka polskiego na poziomie A1 do B1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), dotyczących następujących obszarów nauczania na etapie szkoły podstawowej: edukacja wczesnoszkolna, język polski, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie.

Informacje/Aktualności

W ramach konkursu wybrany zostanie jeden najwyżej oceniony wnioskodawca, który zrealizuje projekt

Instytucja Ogłaszająca Nabór zaprasza na spotkanie informacyjne on-line dotyczące konkursu pn. Opracowanie e-materiałów edukacyjnych wspierających włączenie się uczniów przybywających do Polski do polskiego systemu oświat finansowanego ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (nr naboru: FERS.01.04-IP.05-005/24), które odbędzie się 10 lipca  2024 r. o godzinie 10.00 na platformie Microsoft Teams.

Zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać na adres mailowy: konkurs.ematerialy@men.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do 9 lipca 2024 r. do godz. 9.00.

Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko uczestnika, nazwę podmiotu i adres mailowy.

Dane do logowania zostaną przesłane bezpośrednio na wskazane adresy mailowe.

 

Jak złożyć wniosek

Wnioski o dofinansowanie muszę być składane w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) w ramach naboru nr: FERS.01.04-IP.05-005/24.

Punkt kontaktowy: konkurs.ematerialy@men.gov.pl 

Departament Funduszy Strukturalnych
Ministerstwo Edukacji Narodowej
al. J. Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa

Dokumenty

POBIERZ ZAZNACZONE
POBIERZ WSZYSTKIE: 25

Ogłoszenie o naborze

POBIERZ
pdf
Opublikowano 21.06.2024
POBIERZ