Menu
Menu
NABÓR ZAKOŃCZONY
5 września 2023
FERS.01.08-IP.05-003/23

Rozwój współpracy i koordynacji w zakresie uczenia się przez całe życie

Nabory
Rozwój współpracy i koordynacji w zakresie uczenia się przez całe życie

Finanse

KWOTA ALOKACJI
19 000 000,00
POZIOM DOFINANSOWANIA
100%
TRYB NABORU
Nabór niekonkurencyjny
START
01.08.2023
KONIEC
05.09.2023
DZIAŁANIE
01.08 Rozwój systemu edukacji i uczenia się dorosłych

Dla kogo?

Beneficjentem projektu będzie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Celem projektu jest rozwój współpracy i koordynacji na szczeblu krajowym i regionalnym (w tym współpracy międzyregionalnej) w zakresie uczenia się przez całe życie, z uwzględnieniem kluczowych grup interesariuszy i interesariuszek oraz z wykorzystaniem istniejących mechanizmów.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie będzie składany w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) w ramach naboru nr FERS.01.08-IP.05-003/23

Dokumenty

POBIERZ ZAZNACZONE
POBIERZ WSZYSTKIE: 16

Wyniki

Beneficjent: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Tytuł projektu: Rozwój współpracy i koordynacji w zakresie uczenia się przez całe życie.

Wartość projektu: 18 999 970,00 PLN

Data zatwierdzenia projektu: 20.11.2023 r.

Okres realizacji projektu: od: 1 października 2023 r. – 31 grudnia 2028 r.