Menu
Menu
WYNIKI
7 września 2023
FERS.01.04-IP.05-015/23

Rozwój systemu monitoringu karier absolwentów i absolwentek szkół ponadpodstawowych

Nabory
Rozwój systemu monitoringu karier absolwentów i absolwentek szkół ponadpodstawowych

Finanse

KWOTA ALOKACJI
12 938 240,67
POZIOM DOFINANSOWANIA
100%
TRYB NABORU
Nabór niekonkurencyjny
START
03.08.2023
KONIEC
07.09.2023
DZIAŁANIE
01.04 Rozwój systemu edukacji

Dla kogo?

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
  • Beneficjentem projektu będzie Instytut Badań Edukacyjnych.
Cel projektu

Cel i przedmiot naboru został określony w Rocznym Planie Działania na rok 2023 w fiszce projektu pn. Rozwój systemu monitoringu karier absolwentów i absolwentek szkół ponadpodstawowych stanowiącym załącznik nr 6 do regulaminu naboru niekonkurencyjnego.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie będzie składany w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) w ramach naboru nr: FERS.01.04-IP.05-015/23.

Wyniki naboru

Beneficjent: Instytut Badań Edukacyjnych

Tytuł projektu: Rozwój systemu monitoringu karier absolwentów i absolwentek szkół ponadpodstawowych

Wartość projektu:  12 938 240,67 PLN

Data zatwierdzenia projektu:  23 listopada 2023 r.

Okres realizacji projektu: od: 01.11.2023 r. do 31.10.2028 r.