Menu
Menu
NABÓR ZAKOŃCZONY
FERS.01.04-IP.05-013/23

Rozwój Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej

Nabory
Rozwój Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej

Finanse

KWOTA ALOKACJI
5 000 000,00
POZIOM DOFINANSOWANIA
100%
TRYB NABORU
Nabór niekonkurencyjny
START
20.07.2023
KONIEC
24.07.2023
DZIAŁANIE
01.04 Rozwój systemu edukacji

Dla kogo?

Beneficjentem projektu będzie Instytut Badań Edukacyjnych
Cel projektu

Cel i przedmiot naboru został określony w Rocznym Planie Działania na rok 2023 w fiszce projektu: „Rozwój Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej” stanowiącym załącznik nr 6 do regulaminu naboru niekonkurencyjnego.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie będzie składany w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) w ramach naboru nr: FERS.01.04-IP.05-013/23.