Menu
Menu
WYNIKI
FERS.01.08-IP.05-002/23

Wspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce (ZSK 6)

Nabory
Wspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce (ZSK 6)

Finanse

KWOTA ALOKACJI
74 000 000,00
POZIOM DOFINANSOWANIA
100%
TRYB NABORU
Nabór niekonkurencyjny
START
19.07.2023
KONIEC
01.09.2023
DZIAŁANIE
01.08 Rozwój systemu edukacji i uczenia się dorosłych

Dla kogo?

Beneficjentem projektu będzie Instytut Badań Edukacyjnych
Cel projektu

Cel i przedmiot naboru został określony w Rocznym Planie Działania na rok 2023 w fiszce projektu: „Wspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce (ZSK 6)” stanowiącym załącznik nr 6 do regulaminu naboru niekonkurencyjnego.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie będzie składany w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) w ramach naboru nr: FERS.01.08-IP.05-002/23.

Wyniki naboru

Beneficjent: Instytut Badań Edukacyjnych

Tytuł projektu: Wspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce (ZSK 6).

Wartość projektu: 74 000 000,000 PLN

Data zatwierdzenia projektu: 29 września 2023 r.

Okres realizacji projektu: od 01.10.2023 r. do 30.06.2026 r.