Menu
Menu
WYNIKI
16 sierpnia 2023
FERS.01.04-IP.05-010/23

Promocja kształcenia zawodowego poprzez krajowe i międzynarodowe konkursy umiejętności (EuroSkills i WorldSkills)

Nabory
Promocja kształcenia zawodowego poprzez krajowe i międzynarodowe konkursy umiejętności (EuroSkills i WorldSkills)

Finanse

KWOTA ALOKACJI
30 000 000,00
POZIOM DOFINANSOWANIA
100%
TRYB NABORU
Nabór niekonkurencyjny
START
12.07.2023
KONIEC
16.08.2023
DZIAŁANIE
01.04 Rozwój systemu edukacji

Dla kogo?

Dla kogo?
  • Beneficjentem projektu będzie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Cel projektu

Cel i przedmiot naboru został określony w Rocznym Planie Działania na rok 2023 w fiszce projektu: Promocja kształcenia zawodowego poprzez krajowe i międzynarodowe konkursy umiejętności (EuroSkills i WorldSkills) stanowiącym załącznik nr 6 do regulaminu naboru niekonkurencyjnego.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie będzie składany w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) w ramach naboru nr: FERS.01.04-IP.05-010/23.

Wyniki naboru

Beneficjent: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Tytuł projektu: Promocja kształcenia zawodowego poprzez krajowe i międzynarodowe konkursy umiejętności (EuroSkills i WorldSkills)

Wartość projektu: 29 998 320,84 zł

Data zatwierdzenia projektu: 15 listopada 2023 r.

Okres realizacji projektu: od 01.06.2023 r. do 30.11.2027 r.