Menu
Menu

Rozwijanie egzaminów zawodowych w zakresie weryfikacji kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji cyfrowych

Wiadomości
Rozwijanie egzaminów zawodowych w zakresie weryfikacji kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji cyfrowych

Uchwałą Komitetu Monitorującego nr nr 16 z 15 marca 2023 r. został zatwierdzony do realizacji przez MEN projekt dla 1. Priorytetu programu FERS pt. Rozwijanie egzaminów zawodowych w zakresie weryfikacji kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji cyfrowych