Menu
Menu

Rozwój systemu monitoringu karier absolwentów i absolwentek szkół ponadpodstawowych

Wiadomości
Rozwój systemu monitoringu karier absolwentów i absolwentek szkół ponadpodstawowych

Uchwałą Komitetu Monitorującego nr 30 z dnia 6 czerwca 2023 r. został zatwierdzony do realizacji przez MEN projekt dla 1. Priorytetu programu FERS pt. Rozwój systemu monitoringu karier absolwentów i absolwentek szkół ponadpodstawowych