Menu
Menu

Rozwój Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej

Wiadomości
Rozwój Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej

Uchwałą Komitetu Monitorującego nr 30 z dnia 6 czerwca 2023 r. został zatwierdzony do realizacji przez MEN projekt dla 1. Priorytetu programu FERS pt. Rozwój Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej

Wersja fiszki nr 2 (aktualna):