Menu
Menu

Rozwój współpracy i koordynacji w zakresie uczenia się przez całe życie

Wiadomości
Rozwój współpracy i koordynacji w zakresie uczenia się przez całe życie

Uchwałą Komitetu Monitorującego nr 30 z dnia 6 czerwca 2023 r. został zatwierdzony do realizacji przez MEN projekt dla 1. Priorytetu programu FERS pt. Rozwój współpracy i koordynacji w zakresie uczenia się przez całe życie