Menu
Menu

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu pn. „Szkolenia z zakresu AI dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych”

Wiadomości
Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu pn. „Szkolenia z zakresu AI dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych”

Instytucja Ogłaszająca Nabór w MEN zaprasza na spotkanie informacyjne on-line dotyczące konkursu pn. Szkolenia z zakresu AI dla nauczycieli szkół podstawowych i  ponadpodstawowych  finansowanego ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (nr naboru: FERS.01.04-IP.05-001/24)które odbędzie się 
22 lutego  2024 r. o godzinie 10.30 w aplikacji Microsoft Teams.

Zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać na adres mailowy: konkurs.szkolenia.ai@men.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do 19 lutego 2024 r. Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko uczestnika, nazwę podmiotu i adres mailowy. Dane do logowania zostaną przesłane bezpośrednio na wskazane adresy mailowe.