Menu
Menu

Zatrudnianie nauczycieli i nauczycielek w projektach edukacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)

Wiadomości
Zatrudnianie nauczycieli i nauczycielek w projektach edukacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)

Instytucja Koordynująca EFS+ w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, nadzorującym przepisy prawa krajowego w obszarze edukacji, przygotowała materiał wyjaśniający kwestie zatrudniania nauczycieli i nauczycielek w projektach EFS+ w perspektywie finansowej 2021-2027.

Materiał stanowi aktualizację opracowania, które w zbliżonej formie obowiązywało w ubiegłej perspektywie 2014-2020. Materiał był wówczas pozytywnie przyjęty przez instytucje systemu wdrażania oraz beneficjentów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Załączony dokument został zaktualizowany na obecną perspektywę finansową 2021-2027. Krajowe przepisy nie uległy w tym zakresie istotnym zmianom, aktualizacja koncentruje się więc na kluczowych aspektach związanych z zatrudnianiem nauczycieli.