Menu
Menu
WYNIKI
FERS.01.04-IP.05-001/23

Przygotowanie systemu informatycznego wspierającego poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne

Nabory
Przygotowanie systemu informatycznego wspierającego poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne

Finanse

KWOTA ALOKACJI
10 000 000,00
POZIOM DOFINANSOWANIA
100%
TRYB NABORU
Nabór niekonkurencyjny
START
21.04.2023
KONIEC
12.06.2023
DZIAŁANIE
01.04 Rozwój systemu edukacji

Dla kogo?

Beneficjentem projektu będzie Informatyczne Centrum Edukacji i Nauki
Cel projektu

Cel i przedmiot naboru został określony w Rocznym Planie Działania na rok 2023 w fiszce projektu: „Przygotowanie systemu informatycznego wspierającego poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne” stanowiącym załącznik nr 6 do regulaminu naboru niekonkurencyjnego.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie będzie składany w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) w ramach naboru nr: FERS.01.04-IP.05-001/23.

Dokumenty

POBIERZ ZAZNACZONE
POBIERZ WSZYSTKIE: 18

Wyniki naboru

Beneficjent: Centrum Informatyczne Edukacji

Tytuł projektu: Przygotowanie systemu informatycznego wspierającego poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne

Wartość projektu: 9 999 550,00 zł

Data zatwierdzenia projektu: 17 kwietnia 2024 r.

Okres realizacji projektu: od:  01.04.2024 r. do: 31.12.2027 r.