Menu
Menu
NABÓR ZAKOŃCZONY
22 maja 2024
FERS.01.04-IP.05-003/24

E-szkoła - rozwój narzędzi wspierających cyfryzację procesów rekrutacyjnych uczniów oraz generowanie dokumentów z podpisem cyfrowym

Nabory
E-szkoła – rozwój narzędzi wspierających cyfryzację procesów rekrutacyjnych uczniów oraz generowanie dokumentów z podpisem cyfrowym

Finanse

KWOTA ALOKACJI
16 000 000,00
POZIOM DOFINANSOWANIA
100%
TRYB NABORU
Nabór niekonkurencyjny
START
17.04.2024
KONIEC
22.05.2024
DZIAŁANIE
01.04 Rozwój systemu edukacji

Dla kogo?

Beneficjentem projektu będzie Centrum Informatyczne Edukacji
Celem projektu jest więc rozwój nowoczesnych narzędzi informatycznych wspierających cyfryzację procesów edukacyjnych, w szczególności poprzez wsparcie procesu aplikacji do szkół wyższego stopnia, umożliwienie generowania dokumentów z podpisem elektronicznym oraz opracowanie lub rozwój rozwiązań informatycznych pozwalających na gromadzenie w jednym miejscu danych o konkretnym uczniu/placówce oświatowej.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie będzie składany w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) w ramach naboru nr FERS.01.04-IP.05-003/24

Wyniki naboru