TRWA NABÓR
zgłoś się do   31 marca 2024
FERS.01.04-IP.05-001/24

KONKURS Szkolenia z zakresu AI dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Nabory
KONKURS Szkolenia z zakresu AI dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Finanse

KWOTA ALOKACJI
11 040 820,00
POZIOM DOFINANSOWANIA
100%
TRYB NABORU
Nabór konkurencyjny
START
31.01.2024
KONIEC
31.03.2024
DZIAŁANIE
01.04 Rozwój systemu edukacji

Dla kogo?

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
  • O dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się podmioty wyszczególnione w SzOP FERS oraz wskazane w kryterium dostępu nr 1, tj.:. duże przedsiębiorstwa, izby gospodarcze, jednostki naukowe, MŚP, organizacje pozarządowe, pozarządowe organizacje turystyczne, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły i inne placówki systemu oświaty, uczelnie
Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest wybór jednego wnioskodawcy, który przeprowadzi szkolenia z podstaw technologii sztucznej inteligencji (AI) dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych (liceów, techników i szkół branżowych).
Podstawą programu szkoleń jest przedsięwzięcie „Intel AIforYouth 2.0” (uwzględniające wyniki pilotażu projektu realizowanego na rzecz Ministerstwa Rozwoju i Technologii).

Zrealizowanie szkoleń przyczyni się do wzrostu wiedzy nauczycieli w zakresie rozumienia technologii AI, kwestii etycznych i społecznych związanych z wykorzystaniem AI, a także wzrostu kompetencji w zakresie stosowania technik AI na różnych poziomach.

Informacje

    W ramach konkursu do dofinansowania zostanie wybrany jeden projekt.

 

SPOTKANIE INFORMACYJNE

Instytucja Ogłaszająca Nabór zaprasza na spotkanie informacyjne on-line dotyczące konkursu pn. Szkolenia z zakresu AI dla nauczycieli szkół podstawowych i  ponadpodstawowych  finansowanego ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (nr naboru: FERS.01.04-IP.05-001/24), które odbędzie się 22 lutego  2024 r. o godzinie 10.30 w aplikacji Microsoft Teams.

Zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać na adres mailowy: konkurs.szkolenia.ai@men.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do 19 lutego 2024 r. Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko uczestnika, nazwę podmiotu i adres mailowy. Dane do logowania zostaną przesłane bezpośrednio na wskazane adresy mailowe.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski o dofinansowanie muszę być składane w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) w ramach naboru nr: FERS.01.04-IP.05-001/24.

Punkt kontaktowy: konkurs.szkolenia.ai@men.gov.pl
Departament Funduszy Strukturalnych
Ministerstwo Edukacji Narodowej
al. J. Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa

Dokumenty

POBIERZ ZAZNACZONE
POBIERZ WSZYSTKIE: 26