Menu
Menu
NABÓR ZAKOŃCZONY
8 lutego 2024
FERS.01.04-IP.05-018/23

Opracowanie koncepcji i odbiór e-materiałów edukacyjnych ukierunkowanych na wspieranie kształcenia kompetencji zawodowych

Nabory
Opracowanie koncepcji i odbiór e-materiałów edukacyjnych ukierunkowanych na wspieranie kształcenia kompetencji zawodowych

Finanse

KWOTA ALOKACJI
12 000 000,00
POZIOM DOFINANSOWANIA
100 %
TRYB NABORU
Nabór niekonkurencyjny
START
20.12.2023
KONIEC
08.02.2024
DZIAŁANIE
01.04 Rozwój systemu edukacji

Dla kogo?

Beneficjentem projektu będzie Ośrodek Rozwoju Edukacji
Cel projektu

Cel i przedmiot naboru został określony w Rocznym Planie Działania na rok 2024 w fiszce projektu: „Opracowanie koncepcji i odbiór e-materiałów edukacyjnych ukierunkowanych na wspieranie kształcenia kompetencji zawodowych” stanowiącym załącznik nr 6 do regulaminu naboru niekonkurencyjnego.

Jak złożyć wniosek

Wniosek o dofinansowanie będzie składany w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) w ramach naboru nr: FERS.01.04-IP.05-018/23