Menu
Menu
WYNIKI
29 listopada 2023
FERS.01.04-IP.05-016/23

Przygotowanie i realizacja międzynarodowych badań edukacyjnych w obszarze kompetencji kluczowych

Nabory
Przygotowanie i realizacja międzynarodowych badań edukacyjnych w obszarze kompetencji kluczowych

Finanse

KWOTA ALOKACJI
32 000 000,00
POZIOM DOFINANSOWANIA
100%
TRYB NABORU
Nabór niekonkurencyjny
START
26.10.2023
KONIEC
29.11.2023
DZIAŁANIE
01.04 Rozwój systemu edukacji

Dla kogo?

Beneficjentem projektu będzie Instytut Badań Edukacyjnych
Cel projektu

Cel i przedmiot naboru został określony w Rocznym Planie Działania na rok 2023 w fiszce projektu: „Przygotowanie i realizacja międzynarodowych badań edukacyjnych w obszarze kompetencji kluczowych” stanowiącym załącznik nr 6 do regulaminu naboru niekonkurencyjnego.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie będzie składany w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) w ramach naboru nr: FERS.01.04-IP.05-016/23

Wyniki naboru

Beneficjent: Instytut Badań Edukacyjnych

Tytuł projektu: Przygotowanie i realizacja międzynarodowych badań edukacyjnych w obszarze kompetencji kluczowych.

Wartość projektu: 32 000 000,00 PLN

Data zatwierdzenia projektu: 22 grudnia 2023 r.

Okres realizacji projektu: od:  01.01.2024 r. do: 30.06.2029 r.